Waardering inventaris

Machines en inventaris kunnen op verschillende manieren getaxeerd worden en tegen verschillende waarde grondslagen. Het doel waarvoor een machine of inventaris wordt getaxeerd bepaald, welke waarde grondslag wordt gehanteerd.

Op de site van DeBakkerijTaxateur.nl kunt u een taxatie van bakkerij- en winkel inventaris en machines verkrijgen volgens de Onderhandse Verkoopwaarde. 

Indien u van uw inventaris en machines ook andere taxaties wilt hebben, of u wilt een taxatie van uw complete brood- of banketbakkerij, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met TenBa BV, via het contactformulier.

Onderhandse verkoopwaarde

De onderhandse verkoopwaarde is de waarde voor handel in het vrije verkeer en in een vrije markt. De definitie zoals die door de Federatie Taxateurs Makelaars en Veilinghouders wordt gehanteerd is als volgt:

Het bedrag dat een zaak bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal kunnen opbrengen, nadat het met de beste voorbereiding op de voor het soort zaak gebruikelijke wijze in de markt wordt aangeboden.

Uitgangspunt is dus: gewone verkoop van inventaris, zonder de aanwezigheid van publiek.