Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de gehele site of gedeeltes ervan, de ideeën of methodieken van de site op welke wijze dan ook voor commercieel gebruik te vermenigvuldigen, zonder schriftelijke toestemming van TenBa BV. DeBakkerijTaxateur.nl is een handelsnaam van en maakt onderdeel uit van TenBa BV, Bakkerijadvies | Taxaties | Realisatie.

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de gegevens worden ontleend. TenBa BV is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website DeBakkerijTaxateur.nl. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Alle rechten en alle informatie op deze website berusten volledig bij TenBa BV. TenBa BV behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectueel- of industrieel eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van TenBa BV.

Aan de uitkomsten van de, via de site van DeBakkerijTaxateur.nl verkregen, taxatie bedragen, alsmede de werking en methodiek tot vaststelling van de bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. De vastgestelde taxatie bedragen volgen uit een technische benadering van de indicatieve onderhandse verkoopwaarde met een boven- en onder marge. Ten behoeve van de waardering vindt er geen fysieke beoordeling van de inventaris plaats door DeBakkerijTaxateur.nl. DeBakkerijTaxateur.nl verwerkt in de database uitsluitend de door de klant ingevoerde gegevens. In de vaststelling van de onderhandse verkoopwaarde wordt geen rekening gehouden met de- en montage kosten, verplaatsing- of transportkosten. TenBa BV c.q. DeBakkerijTaxateur.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor het niet volledig of onjuist aanleveren of invoeren van de inventaris gegevens, dan wel voor de methodiek van waarderen en rapporteren van de vastgestelde waarde.

Door de website DeBakkerijTaxateur.nl te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.